-10%

1001 bài tập học tốt toàn diện môn Toán lớp 7


4 điểm đặc biệt chỉ có tại cuốn sách: 

  • 1001+ bài tập quét toàn bộ các dạng bài toán lớp 7 gồm cả tự luận và trắc nghiệm
  • Hướng dẫn giải chi tiết với các phương pháp giải nhanh, đặc sắc
  • Đầy đủ bộ đề kiểm tra chuyên đề, giữa kỳ, học kỳ nhằm khắc sâu kiến thức và rèn kỹ năng làm bài
  • Hệ thống bài tập đầy đủ cấp độ từ Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Vận dụng cao

TẶNG kèm khóa học HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP môn tương đương 

ĐỌC THỬ

94.500 105.000

Hết hàng

1001 bài tập học tốt toàn diện môn Toán lớp 7

1. Định nghĩa

Là cuốn sách giúp học sinh ôn luyện, củng cố lại kiến thức, rèn phương pháp và kĩ năng xử lí các bài học bám sát theo chương trình Toán học lớp 7. 

2. Nội dung

2.1 Bài tập

– Bài tập được chia nhỏ theo từng đơn vị kiến thức (tương ứng với từng bài học), bám sát nội dung trong sách giáo khoa.
– Các bài tập được sắp từ mức độ Nhận biết – Thông hiểu cho tới Vận dụng – Vận dụng cao

– Hình thức: Trắc nghiệm + Tự luận

2.2 Bài kiểm tra cuối chuyên đề

– Cuối mỗi 1 chương có 1 bài kiểm tra, tổng hợp các nội dung kiến thức, các bài tập thuộc chương đó.

– Số lượng: 8 – 10 câu hỏi/đề kiểm tra cuối chương

2.3 Bài kiểm tra giữa kỳ, học kỳ

– Đề kiểm tra giữa kì, đề kiểm tra định kỳ: Kiểm tra toàn bộ kiến thức nằm trong các chuyên đề Đại số và Hình học thuộc phạm vi kiến thức của học kỳ/ giữa kỳ đó.

2.4 Hướng dẫn giải

– Hướng dẫn chi tiết về phương pháp, cách xử lý câu hỏi
– Một số ít câu hỏi ở mức độ nhận biết đơn giản chỉ cung cấp đáp án.

3. Cấu trúc

I. ĐẠI SỐ
Chương I. Số hữu tỉ. Số thực
Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
…..
Bài 13. Kiểm tra cuối chuyên đề
Bài 14. Kiểm tra giữa kỳ I
Chương II. Hàm số và đồ thị
Chương III. Thống kê
Chương IV. Biểu thức đại số

II. HÌNH HỌC
Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
Chương II. Tam giác
Chương III. Các yếu tố. Các đường đồng quy của tam giác

HƯỚNG DẪN GIẢI

4. Mục tiêu học tập

Giúp học sinh
– Ôn luyện, vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc xử lí bài tập
– Rèn phương pháp, kĩ năng xử lí các dạng bài có trong mỗi đơn vị kiến thức
– Làm quen với đầy đủ các dạng bài có trong từng phần kiến thức

Kích thước 19 × 27 × 1 cm
Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Nhà xuất bản

Tác giả

Hiện có 1 đánh giá

5.0 Đánh giá tổng thể
1
0
0
0
0

Đánh giá về: 1001 bài tập học tốt toàn diện môn Toán lớp 7

  1. Chị Lan

    Mình đặt sách cho con để ôn tập thêm con học thấy dễ hiểu mà các phần kiến thức được liệt kê chi tiết, con học rất tốt

    Chị Lan